top of page

Árvore de Transmissão Oral da Tradição JiuLong

 

 • San Yi

 

Patriarca do segmento ancestral Kunlun dos qual decendem o braço Jiulong Kunlun.

Recebeu as práticas de Xi Wuang Mu (mãe divina) através de um sonho, e depois as transmitiu a tribo Fang Shi.

Mais de 17 mil anos atrás

 

 • Chen Yuan Yi - O pescador humilde

 

Aproximadamente a 2800 anos atrás compilou as práticas e criou o segmento Jiulong (9 dragões) que se refere aos 9 ciclos de subida e descida da energia, foi o primeiro que se tem notícia que ensinou fora da tribo Kunlun com este método de introdução a cultura Fangshi.

 

 • Zhi Feng Fa

 

 • Youn Mu Chiu

 

 • Donmi Zhi

 

 • Gong Ming Chiu

 

 • Mao Bu Huang

 

 • Dong Fu Zhang

 

 • Mo Ye Tai

 

 • Xan Tien Yi

 

 • Fu Ye

 

 • Wu Ma Yang

 

 • Bo Ma Yang

 

 • Tuan Shi Yu

 

 • Son Po Yu

 

 • Da Yeu Puen

 

 • Mo Yen Hu

 

 • Fa Bing

 

 • Lieh Hua Sha

 

 • Tai Yin Yuan

 

 • Gong Ho JiunKong

 

 • Minau Jo Shih

 

 • Tsai Yen

 

 • Fa Xin MaYang

 

 • Ye Hu

 

 • Mon Fa Tzi

 

 • Gau Yun Bei

 

 • To No Fan

 

 • Gouiyang Zuo

 

 • Yi Yun Guo

 

 • Ming Lun Kuan

 

 • Tsou Yuan

 

 • Danyang Sun

 

 • Yauia Daozhi

 

 • Tsun Biang Bo

 

 • Yin Tsun MaHong

 

 • Fu Ye Yi

 

 • Da Zhing Jun

 

 • Fo Bi Mayun

 

 • Zhuang Lyin

 

 • Cao Hong ye

 

 • Dao Shi Yang

 

 • Dong Zhi Shu

 

 • Fong Bin Tsiao

 

 • Yung Bao Po

 

 • Tong Lin Yu

 

 • Woying Shao Tzu

 

 • Lieh Hua Ming

 

 • Diyin Wu Yang

 

 • Zhuoi Wu Yang

 

 • Lin Ba Tsuoi

 

 • Wei Hu Jiankong

 

 • Yang Mu Shan

 

 • Xi Yuen Bao

 

 • Gong Huo Lian

 

 • Aou Zhong Bing

 

 • Shao Yin Tzi

 

 • Miao Yin Tzi

 

 • Dong Fao Yao Wu

 

 • Ling Qian Zhi

 

 • Do Ming Dao

 

 • Yao Tang Fuyi

 

 • Yin Zhao

 

 • Tai Yi Yi

 

 • Yang Bin Qiao

 

 • Tai Ma Yun

 

 • Zhing Dong Bing

 

 • Fu Ye Yi

 

 • Chan Zi Yi

 

 • Portadores e Instrutores do Brasil

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Blogger
bottom of page